fbpx
LPG vs CNG výhody nevýhody

V posledných rokoch sme svedkami toho, ako sa snažia výrobcovia zásobovať trh automobilmi s alternatívnymi pohonmi. Nemusí však vždy nutne ísť len o elektromobily či plug-in hybridy. Siahnuť môžete aj po pohonoch využívajúcich CNG či LPG. Ak siahnete práve po posledných dvoch spomenutých, je dobré naštudovať si zopár rozdielov medzi nimi a poukázať na výhody a nevýhody každého z nich. V článku sa preto zameriame na rozdiely medzi LPG a CNG.

Výhodou oboch pohonov je jednoznačne vysoký dojazd vďaka duálnemu pohonu plynom a benzínom (poprípade naftou). Každý však ponúka isté výhody i nevýhody. Záleží však na tom, čo preferujete, preto sa v odsekoch nižšie povenujeme hlavným pozitívam a negatívam oboch typov.

LPG

LPG je skratkou pre Liquid petroleum gas, teda kvapalný ropný plyn, ktorý sa do áut tankuje v kvapalnom skupenstve. Je tvorený z propán-butánu, ktorý je získavaný ako vedľajší produkt pri ťažbe a spracovaní ropy. Jeho oktánové číslo býva 101 až 111. Pretože je ťažší ako vzduch a pri úniku sa drží pri zemi, je náročné ho dovetrať, a tak majú autá sa týmto palivom zákaz vstupu do podzemných garáží. Nie je možné ho vyrábať z obnoviteľných zdrojov. V porovnaní s naftou či benzínom je podstatne ekologickejší, no v porovnaní s CNG má o cca 10 % vyššie emisie.

V drvivej väčšine sa systém tohto pohonu do áut dodatočne dorába, no máme na trhu značky ako napr. VW, Fiat, Škodu, či Daciu, ktoré dodávajú niektoré motory s týmto pohonom sériovo. Ideálne je zvoliť si práve sériovo vyrábané „LPG autá“, pretože ich motor a komponenty sú špeciálne prispôsobené tomuto pohonu. V prípade dodatočnej zástavby je vhodné sa poradiť so špecializovanými firmami ohľadom vhodnosti vášho motora. Pri nevhodne zvolenom motore môže nastať zvýšená miera opotrebovania, najmä ventilov či hlavy valcov, vrátane ich tesnení. V takomto prípade by sa vám počiatočná investícia do prestavby vracala len veľmi pomaly. Dodatočne vstavaný systém je takisto nutné nosiť každoročne na kontroly. LPG sa najčastejšie kombinuje s benzínovými motormi. Štart a zohrievanie na prevádzkovú teplotu prebieha obyčajne na benzín a až po ohriatí sa automaticky prepne na LPG.

LPG – jeho výhody a nevýhody

Medzi výhody patrí lacnejšia prevádzka, kúpa i prestavba vozidla na LPG oproti CNG. Vo vozidle zaberá menej priestoru a samotná nádrž a palivový systém sú ľahšie oproti pohonu CNG. V porovnaní s benzínovým motorom je chod motora kultivovanejší a tichší. K dispozícii je i široká sieť čerpacích staníc. Výhodu je aj vyššia energetická hustota paliva oproti CNG.

Medzi nevýhody, naopak, patrí vyššia produkcia emisií a nižší dojazd za určitú peňažnú hodnotu v porovnaní s CNG. Za 100 eur vás LPG odvezie 1922 km, pričom CNG vás za rovnakú hodnotu odvezie až 2546 km. Nevýhodou môže byť i premenlivá kvalita paliva na čerpacích staniciach či priama závislosť na dodávkach ropy. Neexistuje tiež možnosť parkovať v podzemných garážach.

CNG

CNG je skratkou pre Compressed natural gas, čo znamená stlačený zemný plyn. Je tvorený z metánu s oktánovým číslom 128. Pri jeho spaľovaní vzniká menej škodlivých látok než pri spaľovaní LPG. Je tak najekologickejší zo všetkých palív, používaných v spaľovacích motoroch. Do vozidla sa tankuje v plynnom skupenstve do špeciálnych tlakových nádob. Je tiež možné ho vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu, že je ľahší ako vzduch, je možné ho pri úniku ľahko odvetrať, preto je možné podľa podmienok s týmto pohonom parkovať aj v podzemných garážach. Tento typ pohonu nevyžaduje štarty na benzín.

CNG má na trhu vozidiel pomerne malé zastúpenie a aj dodatočná zástavba láka vodičov menej než pri LPG. Vozidlá na tento pohon sa však zväčša upravujú vždy priamo v závodoch, hlavne kvôli vyššej cene dodatočnej zástavby. Výrobcovia ako VW, Škoda, Opel či Fiat montujú tento pohon do vybraných motorov sériovo, a preto je vhodnejšie siahnuť práve po takýchto vozidlách.

CNG – jeho výhody a nevýhody

Medzi výhody pohonu CNG patrí napr. nižšia produkcia emisií oproti pohonu LPG. Vďaka vyššiemu oktánovému číslu než pri LPG je zväčša motor kultivovanejší a tichší. Dojazd za určitú peňažnú hodnotu je vyšší ako pri LPG. Pri natankovaní za 100 eur vás CNG odvezie 2546 km, no LPG len 1922k km. Podľa podmienok je možnosť parkovať v podzemných garážach. Nádrž je tiež možné plniť plničkou bežného zemného plynu z rozvodu. Plynový rozvod tej ktorej krajiny má tiež vždy zhodnú kvalitu, preto sa netreba obávať jeho premenlivej kvality. CNG patrí k obnoviteľným zdrojom paliva a jeho dodávky nie sú priamo závislé na dodávkach ropy.

K nevýhodám CNG možno určite zaradiť vyššiu cenu sériových vozidiel ale i vyššiu cenu prestavby než u pohonu LPG. K dispozícii je aj veľmi málo oficiálnych čerpacích staníc. Niektoré tlakové nádoby je nutné po určitom čase (cca 15-20 rokov) vymeniť, pričom výmena je nákladná. Celkovo sú náklady vyššie ako pri LPG. Systém zaberá v aute podstatne viac miesta a nádoby sú veľmi ťažké, čo môže spôsobiť neskôr aj rýchlejšie opotrebovanie nápravy. Napĺňanie nádob trvá podstatne dlhšie než pri tankovaní LPG.

Čo si teda zvoliť?

Všetko závisí len na tom, čo preferujete vy. Ak ste milovníkom progresívnosti a ekológie, je pre vás vhodnejší pohon CNG. Ak ste naopak konzervatívnejší a ekonomickosť má prednosť pred ekológiou, je pre vás vhodnejšie zvoliť LPG.

Zdroje a obrázky: časopis Svět motorů speciál, CNG Slovensko, SmeAuto, AutoZine, Handelsblatt, AutoBild