fbpx

Obchodné podmienky, Ochrana súkromia

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ webu: Dominik Parajka, Eduarda Penkalu 636, Liptovský Mikuláš 03101. IČO 52060233, DIČ 1124922788. E-mail: dominik@dominiccars.sk

V prípade záujmu o inzerciu/spoluprácu ma kontaktujte na e-mail dominik@dominiccars.sk

Ochrana súkromia

Tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia po­pi­sujú, ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach vy­ko­ná­va­ných Prevádzkovateľom webu. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese dominiccars@dominiccars.sk

V Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia po­u­žívame po­jmy „Dominiccars“, „my“, „nás“ a pod. Tieto pojmy odkazujú na Prevádzkovateľa webu – Dominik Parajka, Eduarda Penkalu 636, Liptovský Mikuláš 03101. IČO 52060233, DIČ 1124922788. E-mail: dominik@dominiccars.sk.

Všetky osobné údaje sú zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a GDPR zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

Dominiccars.sk neukladá vaše údaje, pokiaľ to nie je nutné a v súlade s platnými zákonmi.

Kedykoľvek môžete:

  • zaslať sťažnosť úradom
  • požiadať o opravu alebo vymazanie osobných údajov
  • zažiadať o prenos osobných údajov, ak je to relevantné
  • požiadať o obmedzenie spracovania a prístupu k osobným údajom

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku k používaniu vašich osobných údajov, požiadať o opravu vašich osobných údajov alebo zrušiť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na dominiccars@dominiccars.sk. Ak budete mať akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na dominiccars@dominiccars.sk.

To, aké informácie o vás zhromažďujeme a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás.

Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s organizovanou súťažou:

  • informácie, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizujeme – napríklad meno, priezvisko, bydlisko
  • Informácie zadané pri vypĺňaní kontaktného formuláru – napríklad meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, informácie o motorovom vozidle a podobne.
  • informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, príspevky, komentáre
  • analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb
  • informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
  • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies

Dominiccars.sk dodržuje všetky súčasné vyhlášky a zákony.  Údaje sú uložené na zabezpečenom úložisku. Garantujeme, že údaje neposkytujeme ani nepredávame iným spoločnostiam.

Základom pre legálne spracovanie Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste udelili pri vstupe na stránky dominiccars.sk.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo pokiaľ  ich ručne nevymažete.

Prečo Dominiccars.sk používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.

Reklamné cookies

Na zobrazovanie reklám využívame služby tretích strán, ktoré využívajú reklamné súbory cookies na presnejšie cielenie reklám. Vďaka tomuto inzerenti na stránke Dominiccars.sk a ďalších stránkach internetu vedia lepšie zacieliť svoju reklamu. Používateľovi sa tak môže zobraziť lepšie cielená reklama.

Cookies tretích strán

Dominiccars.sk využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebooku. Pravda pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Dominiccars.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako upraviť cookies v prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Zablokovanie ukladania cookies

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Dominiccars.sk rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Užívatelia vo veku menej ako 16 rokov

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať tu:

dominiccars@dominiccars.sk