fbpx

Každého motoristu dokáže vydesiť rozsvietená červená kontrolka oleja. Príčiny sú rôzne, no nedostatok oleja môže už po chvíli viesť k vážnemu a nákladnému poškodeniu motora. Už v autoškole nás preto učili, že po jej rozsvietení nemáme v žiadnom prípade pokračovať v jazde. Zadretý motor však nemusí automaticky znamenať výmenu celého agregátu, za predpokladu, že zareagujete včas. Poďte s nami preto spoznať hlavné príčiny tohto javu!

Zadretie motora, alebo v lepšom prípade len pridretie motora, môže zväčša spôsobiť porucha (nefunkčnosť) olejového čerpadla, pokles tlaku, alebo pokles samotnej hladiny oleja. Vedeli ste však, že zadretie motora môže byť spôsobené aj nedostatkom chladiacej kvapaliny?

Zadretý motor, ktorého príčinou je nedostatok oleja

Správne množstvo oleja je nevyhnutné pre optimálny chod motora. Dostatočná hladina oleja je potrebná nielen pre správne mazanie, ale aj odvod tepla z miest, kde nemôže odvádzať teplo chladiaca kvapalina. Neustále mazanie napr. vyžadujú piesty vo valcoch, ojnice či kľukový hriadeľ. Napríklad, kľukový hriadeľ mení posuvný pohyb piestov na otáčavý pohyb a preto je nutné dostatočne premazávať jeho hlavné ložiská, ktorými je uložený v bloku. V opačnom prípade sa otáčaním hriadeľa tieto ložiská s absenciou oleja vydrú, čo v konečnom dôsledku zapríčiní zadretý motor. V tomto prípade je ešte možné motor zachrániť ich výmenou, alebo nahradiť celý kľukový hriadeľ.

Kedy je poškodenie fatálne?

Niežeby bola výmena kľukového hriadeľa lacná záležitosť, no v tomto prípade je možné opäť oživiť a použiť zadretý motor. Ak sa však zadrie piest vo valci, alebo sa zadrie ojničné ložisko, hrozí, že sa vplyvom tlaku odtrhnú a prerazia blok motora, alebo spôsobia jeho prasknutie, čo v podstate znamená úplný koniec motora. Takéto zadretie motora sa neoplatí opravovať, pretože je vlastne nutné vymeniť celý motor, čo sa najmä pri starších vozidlách nemusí vyplatiť. Cena by vás aj s prácou vyšla priveľa a viac by sa vám oplatilo kúpiť rovno druhé vozidlo.

Zadretie motora vplyvom nízkej hladiny chladiacej kvapaliny

Ak si myslíte, že je to len o oleji, ste na omyle. Aj nedostatok chladiacej kvapaliny dokáže spôsobiť zadretie motora. Časti motora, ako napríklad piesty či valce, sa začnú pri jej nedostatku prehrievať, čo nakoniec vyvŕši v zapekanie (karbónovanie) oleja. Takýto olej potom obsahuje časti karbónových zvyškov, ktoré následne kolujú v olejovej ceste a spôsobia zadretie častí motora podobne, ako sme písali v prvom odseku. Výsledkom je teda znovu zadretý motor a nevýhodná nákladná oprava.

Ako teda predísť zadretiu motora?

Najlepším spôsobom je prevencia – hlavne nepodceňujte pravidelnú výmenu motorového oleja, najmä ak máte staršie vozidlo, kde nemusí byť senzor tlaku oleja, vás ani žiadna kontrolka neupozorní na jeho nedostatok. To isté platí aj pri chladiacej kvapaline. Pokiaľ už máte pocit, že sa váš motor zadiera, pozorne vnímajte jeho zvuk. Je dôležité, aby ste zareagovali včas. Agregát, ktorý nie je dostatočne premazávaný má výrazne kovovejší zvuk – je hlučnejší a utrasenejší. Ďalším symptómom je strata výkonu vplyvom zvýšených odporov v motore – jeho súčasti nie sú mazané, preto je trenie výraznejšie a väčšina výkonu sa spotrebuje práve na to, aby motor tieto odpory prekonal.

Zdroje a obrázky: AUTORIDE, CASH CAR BUYER, CarTreatmets, VSA (Výkladový Slovník Automobilizmu)